افزایش سریع قربانیان ویروس جدید کرونا در چین


با وجود تشدید اقدامات کنترلی در چین، ویروس جدید کرونا همچنان منتشر میشود و قربانی میگیرد. شمار کسانی که به دلیل ابتلا به این ویروس ناشناخته جان داده‌اند، از ۸۰ نفر گذشته. تعداد موارد تأیید شده ابتلا هم به حدود سه هزار نفر افزایش پیدا کرده است. نزدیک شش هزار نفر دیگر هم مشکوک به حمل این ویروس‌اند که باعث بیماری‌های تنفسی می‌شود.

آرش مومنیان گزارش می‌دهد.Source link

Leave a Reply