ځانګړی عکاس – BBC News پښتو


سجاد باتور د پاکستان په کوټه کې زېږېدلی او لوی شوی دی. وايي د بلوچستان په هزاره مېشته سیمه کې، یو بل ډول عکاس دی. داسې چې هغه عکسونه اخلي چې د ده له خلکو سره ظلم او د هغو کړاونو پکې خوندي کوي. له ده به د ده پر هنر واورو.Source link

Leave a Reply