گزارش تازۀ سیگار؛وابستگی نیروهای افغان به نیروهای امریکایی در سال گذشته افزایش یافته بود


عملیات زمینی نیروهای افغان در 3 ماه پایانی 2019 از هر زمان دیگری در
طی این سال کمتر بود و تنها 31 درصد از مجموع 534 عملیات نیروهای افغان بدون کمک نیروهای
امریکایی صورت گرفت

در سال 2018 میلادی نیروهای افغان 55 درصد از عملیات
خود را بدون حمایت نیروهای امریکایی انجام داده بودند

در صورت قطع کمکها دولت افغانستان از هم میپاشد، در حال حاضر
بیش از 70 درصد بودجه افغانستان توسط کمک
های امریکا و دیگر
کشورهای کمک کننده تامین می
شود

کابل – ادارۀ سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گزارش داد که
در سال گذشتۀ میلادی وابستگی نیروهای افغان برای انجام عملیات‌های نظامی به نیروهای امریکایی افزایش
یافته بود.

هرچند شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با افزایش نسبی به 273 هزار نیروی
پولیس و اردو رسیده است اما حملات طالبان افزایش یافته و عملیات نیروهای افغان نیز
کاهش یافته است.

براساس گزارش تازه اداره سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم
به «سیگار»، عملیات زمینی نیروهای افغان در 3 ماه پایانی سال 2019 از هر زمان دیگری
در طی این سال کمتر بود و تنها 31 درصد از مجموع 534 عملیات نیروهای افغان بدون کمک
نیروهای امریکایی صورت گرفت.

این در حالی است که در سال 2018 میلادی نیروهای افغان 55 درصد از عملیات‌
خود را بدون حمایت نیروهای امریکایی انجام داده بودند.

گروه طالبان اما در سال گذشتۀ میلادی 29 هزار و 83 حمله انجام داد و در
نتیجۀ این حملات 23 نظامی امریکایی کشته و 192 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. این بالاترین
شمار تلفات نیروهای امریکایی از سال 2015 و پایان عملیات نظامی امریکا علیه طالبان
است.

سیگار افزایش حملات طالبان را از این نظر قابل توجه می‌داند که در ابتدای سال گذشتۀ میلادی بنظر
می‌رسید حملات این گروه
در جریان مذاکرات صلح با امریکا کاهش یافته باشد.

جان سوپکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که در صورت
توقف کمک‌های امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده به افغانستان دولت این کشور از هم
خواهد پاشید.

جان سوپکو با تاکید بر نظارت بر پول‌هایی که در افغانستان مصرف می‌شود، گفت که در صورت قطع کمک‌ها دولت افغانستان از هم می‌پاشد.

سوپکو گفت که برخی اظهار می‌کنند که در صورت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وضعیت امنیتی این
کشور بدتر خواهد شد اما چنانچه کمک‌های امریکا به افغانستان متوقف شود دولت این کشور از هم خواهد پاشید. وی افزود که در حال حاضر بیش از
70 درصد بودجه افغانستان توسط کمک‌های امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده تامین می‌شود.

Source link

Leave a Reply