تاکید راس ویلسون بر تداوم همکاری های ایالات متحده امریکا با افغانستان


راس ویلسن - تاکید راس ویلسون بر تداوم همکاری های ایالات متحده امریکا با افغانستان

آریانانیوز: راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت ایالات متجده امریکا در کابل با نشر پیامی بر تداوم همکاری های ایالات متحده امریکا با دولت آینده افغانستان تاکید کرد…

شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل می گوید که بدون درنظرداشت نتایج انتخابات، این کشور متعهد است تا برای تقویت اشتراک پایدار با دولت آینده افغانستان همکاری کند.

راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت ایالات متجده امریکا در کابل، با نشر پیامی در صفحه تویتراش نوشته است: ایالات متحده 29 ملیون دالر برای حمایت از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان(نیمی از سهم جامعه جهانی) اهدا کرده است.

او افزوده است که امریکا مانند مردم افغانستان به روند دیموکراسی و نهادینه شدن آن در افغانستان اهمیت می‌دهد.

این اظهارات سفیرامریکا در حالی مطرح می شود که قرار است کمیسیون شکایات انتخاباتی در هفته جاری تصامیم خود مبنی بر سرنوشت 300 هزار رای مشکوک و دیگر شکایات انتخاباتی را اعلان کند.

پیش از این نیز شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل خواهان همکاری و هماهنگی میان دو کمیسیون انتخاباتی برای اعلان نتایج شفاف انتخابات شده بود.

Source link

Leave a Reply