تلخ و شیرین یک همه‌پرسی؛ جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا رسمی شد


نیمه‌شب جمعه به وقت اروپای مرکزی، بریتانیا در میان جشن و اعتراض، رسماً پس از ۴۷ سال اتحادیه اروپا را ترک کرد. طرفداران برگزیت با سرود خواندن و تکان دادن پرچم، این لحظه تاریخی را گرامی داشتند. در بعضی نقاط دیگر، از جمله در ادینبورگ مرکز اسکاتلند، مخالفان خروج به این اتفاق اعتراض کردند. حزب ملی اسکاتلند – اس‌ان‌پی – خواهان برگزاری یک همه‌پرسی دوم برای استقلال اسکاتلند شده؛ چرا که معتقد است اسکاتلند بر خلاف میلش در کنار بقیه بریتانیا، اتحادیه اروپا را ترک کرده است.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.Source link

Leave a Reply