آگاهان نظامی: روابط طالبان با القاعده ممکن است فراروی توافقات صلح مانع ایجاد کند


آگاهان نظامی: روابط طالبان با القاعده ممکن است فراروی توافقات صلح مانع ایجاد کند

آگاهان امور نظامی کشور می‌گویند که برخی فرماندهان جنگی طالبان تحت تاثیر مستقیم شبکه القاعده هستند و این امر ممکن است فراروی توافقات احتمالی صلح مانع ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه اعلام کرده که گروه طالبان با اعضای شبکه القاعده در افغانستان روابط نزدیک دارد؛ این سازمان مدعی شده است که القاعده حلقاتی را میان طالبان به مخالفت با پروسه صلح تشویق می‌کند.

قطع روابط طالبان با القاعده بخشی از تعهدات طالبان با امریکا در گفتگوهای قطر بود و گفته می‌شود دو جانب روی این موضوع به توافق ابتدایی دست یافته‌اند اما آگاهان نظامی می‌گویند که روابط نزدیک طالبان با القاعده ممکن است فراروی توافق احتمالی صلح مانع ایجاد کند.

دولت وزیری جنرال بازنشسته ارتش به خبرگزاری جمهور گفت که برخی فرماندهان جنگی طالبان روابط نزدیک با شبکه القاعده دارند و حتی تحت تاثیر مستقیم این شبکۀ تروریستی هستند.

آقای وزیری گفت که شبکه القاعده مخالف تامین صلح در افغانستان است و تلاش می‌کند از طریق ارتباط خود با فرماندهان طالبان مانع توافقات صلح و ختم جنگ در افغانستان شود.

همچنان جنرال محمد رادمنش آگاه نظامی در این پیوند اظهار داشت که گروه طالبان به شبکه القاعده روابط نزدیک دارد و این شبکه، جنگجویان طالبان را حمایت مالی می‌کند.

آقای رادمنش گفت که هرچند جنگجویان عضو شبکه القاعده از سوی نظامیان امریکای در افغانستان سرکوب شده‌اند اما هم اکنون تخمین می‌شود 300 تا 400 عضو این شبکه در ساحات تحت کنترول گروه طالبان در افغانستان حضور داشته باشند.

شبکه القاعده قبل از حمله نظامی امریکا در افغانستان متحد مهم گروه طالبان به شمار می‌رفت و با احیای مجدد طالبان پس از 2004 نهادهای رسمی افغانستان حضور جنگجویان القاعده را در افغانستان تایید کردند.

با داغ شدن گفتگوهای معطوف به صلح افغانستان بین امریکا و طالبان اما نگرانی از دوام جنگ توسط جنگجویان القاعده و داعش در کشور وجود دارد.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور

 

 

 Source link

Leave a Reply