کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر فشارهای سیاسی قرار دارد – ‌ويسا ورځپاڼه|روزنامهء ویسا


دو تیمی که در انتخابات ادعای پیروزی میکنند کمیسیون را چلنج
می
کنند که اگر تصمیمشان مطابق میل آنان
اتخاذ شود نتیجه را می
پذیرند؛ اما اگر خلاف میلشان اعلان شود، نتیجۀ فیصلۀ کمیسیون را نمیپذیرند

کابل ـ موسسۀ انتخابات شفاف افغانستان
«تیفا» می‌گوید که بر اساس یافته‌های آنان، کمیسیون
شکایات انتخاباتی زیر فشار‌های سیاسی قرار دارد.

احمد زبیر حبیب‌زاده سخنگوی این موسسه روز
جمعه به رادیو آزادی گفت، این فشار‌ها از سوی طرف‌های دخیل در روند انتخابات
صورت گرفته؛ اما او در این باره جزئیات
بیشتر نداد.

سخنگوی تیفا گفت، این فشار‌ها نگرانی‌ها مبنی بر توافق سیاسی
میان نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری را بیشتر ساخته است.

او گفت: “تلاش‌ها این است تا طرف‌های دخیل در انتخابات
بتوانند در انتخابات سود حاصل کنند، وقتی ما می‌گوییم که فشار است
در کمیسیون یعنی می‌خواهند خواست‌ها و منافع خود را
از پروسه به دست بیاورند، حتا ما نگران این هستیم که خدا ناخواسته پروسه زیر فشار قرار
نگیرد و باز هم سرنوشت افغانستان از یک توافق سیاسی شکل بگیرد، نه آرای مردم.”

در همین حال موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان «فیفا» هر
چند می‌گوید که اسنادی در بارۀ این فشار‌ها وجود ندارد؛ اما به نحوی از احتمال
تحت فشار قرار گرفتن کمیسیون شکایات انتخاباتی نگران است.

یوسف رشید رئیس این موسسه گفت: “شما می‌بینید دو تیمی که در
انتخابات ادعای پیروزی می‌کنند کمیسیون را چلنج می‌کنند که اگر تصمیم‌شان مطابق میل آنان
اتخاذ شود نتیجه را می‌پذیرند اما اگر خلاف میل‌شان اعلان شود نتیجه
فیصله کمیسیون را نمی‌پذیرند، این خودش یک نوع
فشار است و استقلالیت را تا حدی زیر سوال می‌برد.”

اما کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعمال فشار‌های سیاسی بر این کمیسیون
را رد می‌کند.

قطب‌الدین رویدار از اعضای این کمیسیون روز جمعه به
رادیو آزادی گفت: “ما تا حال شاهد هیچ نوع فشار سیاسی نبودیم، از هیچ طرف و اشخاص
سیاسی. ما کار خود را مستقلانه انجام می‌دهیم و از این پس هم
مستقلانه پیش خواهیم رفت.”

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که انتخابات ریاست جمهوری
افغانستان چهار ماه قبل برگزار شده بود و اما تا حال نتیجه نهایی آن اعلان نشده است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که فیصله نهایی خود در باره شکایت‌های استینافی را هفتۀ آینده اعلام خواهد
کرد

Source link

Leave a Reply