زن و شوهری که می‌گویند مهریه گرفتن و دادن سنت بدی نیست


مهریه در بسیاری از کشورها رایج است. البته بعضی شاید بگویند مهریه را کی داده و کی گرفته! اما به هر حال توافقی است رایج در زمان ازدواج. نیاشا میشل خبرنگار بی‌بی‌سی از جشن عروسی یک زوج بریتانیایی اهل غنا و سنت مهریه گزارش می‌دهد.Source link

Leave a Reply