اقدامات ویژه در تاجیکستان برای مقابله با ویروس کرونا


در تاجیکستان ستادی ویژه برای جلوگیری از احتمال ورود ویروس کرونا به این کشور تأسیس شده است. در همه ۲۷ گذرگاه مرزی و فرودگاههای بین‌المللی تیم‌های پزشکی شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند. تاجیکستان واردات مواد غذایی را از چین متوقف کرده است. همزمان، وزارت خارجه تاجیکستان گفته که هیچ کدام از دانشجویان تاجیک که در شهر ووهان چین تحصیل می‌کنند، به این ویروس ‌آلوده نشده‌اند.

سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.Source link

Leave a Reply