بریټانیا او امریکا ژر تر ژره د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو اعلان غوښتنه وکړه