واکنش ارگ به گزارش سیگار در پیوند به توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان


ارگ - واکنش ارگ به گزارش سیگار در پیوند به توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان

آریانانیوز: صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور آن‌چه را که در گزارش تازۀ سیگار در پیوند به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آمده‌است، نادرست می‌داند…

دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازۀ خود نوشته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با وجود کمک‌های گسترده امریکا، هنوز در بیشتر بخش‌های افغانستان توانایی تأمین امنیت مردم را ندارند.

در گزارش دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) آمده که از سال ۲۰۰۱ عیسوی امریکا به افغانستان ۱۳۷ ملیارد دالر کمک کرده که ۸۶،۴ ملیارد آن تنها برای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان مصرف شده‌است.

در گزارش گفته شده نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توانایی آن را ندارند که در بسیاری بخش‌های کشور امنیت مردم را تأمین کنند و این نیروها هنوز هم ظرفیت محدودی دارند.

سیگار می‌گوید هرچند امریکا سرمایه‌گذاری زیادی بر نیروهای خاص و هوایی افغانستان کرده‌است تا عملیات‌ها را به‌گونۀ مستقلانه به پیش ببرند، اما این نیروها هنوز هم توانایی بازسازی و ترمیم طیارات شان را ندارند، کاری‌که برای پیش‌برد و پایداری عملیات‌ها بسیار مهم پنداشته می‌شود.

در ادامۀ این گزارش آمده‌است که نیروهای خاص امنیتی افغانستان در عملیات‌های استفاده می‌شوند که عساکر عادی هم آن را پیش برده می‌توانند.

صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور آن‌چه را که در این گزارش در پیوند به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آمده‌است، نادرست می‌داند.

او افزود: حکومت افغانستان با این تحلیل سیگار موافق نیست به‌خاطری‌که ما از سال ۲۰۱۴ به این‌سو مسوولیت امنیت کشور را گرفتیم. زمانی‌که یک صد هزار نیروی بین‌المللی از افغانستان بیرون شدند و تمام مسوولیت‌های امنیتی به‌نیروهای امنیتی سپرده شد، امروز ما در خط اول مبارزه با تروریزم استیم.

در عین حال شماری از کارشناسان نظامی می‌گویند برای پیش‌برد بهتر امور امنیتی و دفاعی نیاز است نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر آموزش ببیند و این آموزش‌ها منظم و دوامدار باشند.

عبدالوهاب وردک معاون پیشین لوی درستیز افغانستان در این پیوند می‌گوید: مشکل این‌ است که در زمان کم پیلوتان و عساکر آموزش دیده‌اند. به زمان و تجربه نیاز است و این همه مشکلات با گذشت زمان حل می‌گردد، اما با در نظرداشت شرایط دست‌رسی به تجهیزات سالم بسیار مهم است.

در کنار مسایل امنیتی جان سپکو در مورد صلح و فساد نیز به کانگرس امریکا معلومات داده‌است.

در این گزارش گفته شده‌است اگر شمار زیاد نیروهای امریکایی بی‌درنگ از افغانستان بیرون شوند، مسایل بازسازی و هدف‌های مالیه‌دهنده گان امریکا با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

در ۲۳مین گزارش سیگار آمده‌است اگر از فساد جلوگیری نشود مؤثریت برنامه‌ها، مشروعیت حکومت افغانستان و اندازۀ کمک‌های جامعۀ جهانی با مشکل مواجه خواهند شد.

Source link

Leave a Reply