د ننګرهار محبس کې سلګونه بنديانو ته د لاسي صنايعو له لارې خپلو کورنيو ته د نفقې ګټلو زمينه برابره شوې ده .د ننګرهار محبس کې سلګونه بنديانو ته د لاسي صنايعو له لارې خپلو کورنيو ته د نفقې ګټلو زمينه برابره شوې ده .Source link

Leave a Reply