پوهنتون امریکایی افغانستان از پرداخت ده‌ها میلیون افغانی پول‌های قراردادی امتناع کرده است


از حکومت می خواهیم که مسوولان پوهنتون امریکایی افغانستان را به پرداخت
مصارف قراردادی شرکت
های داخلی وادار کند (مسوولان شرکت های مدعی)

کابل – مسوولان چندین شرکت داخلی مدعی هستند که پوهنتون امریکایی افغانستان
از پرداخت ده‌ها میلیون افغانی مصارف قراردادی با این شرکت‌ها امتناع می‌کند.

مسوولان این شرکت‌ها دیروز سه‌شنبه (8 دلو) در یک نشست خبری در کابل؛ مسؤولان پوهنتون امریکایی را به
امتناع از پرداخت مصارف قراردادی متهم کردند.

محمدعمر ضیاء، رییس شرکت لوژیستیکی عمرضیاء گفت که پوهنتون امریکایی افغانستان
با گذشت 14 ماه بالغ بر 20 میلیون افغانی مصارف قراردادی این شرکت را پرداخت نکرده
است.

او افزود، شرکتش در بخش‌های لوژیستگی٬ تهیه و انتقال مواد نفتی و قرطاسیه با پوهنتون امریکایی
افغانستان قرارداد امضاء کرده است.

ضیاء تاکید کرد که او به منظور دریافت مصارف قراردادی از پوهنتون امریکایی
به ریاست جمهوری٬ پولیس و لوی سارنوالی کشور و سفارت امریکا شکایت کرده؛ اما این شکایات
تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

همچنان سمیع احمدی رییس شرکت تبلیغاتی مارک گفت که پوهنتون امریکایی افغانستان
از پرداخت 6 میلیون افغانی مصارف قراردادی با شرکتش امتناع می‌کند.

او اضافه کرد که علاوه بر این‌ها ده‌ها شرکت دیگر که با این پوهنتون وارد قرارداد بودند تاکنون تطمیع و تهدید
شده‌اند.

احمدی تصریح کرد که پرداخت نشدن مصارف قراردادی شرکت‌های یاد شده از سوی پوهنتون امریکایی افغانستان
باعث شده است که این شرکت‌ها ورشکست شوند.

آنان از حکومت خواستند که مسؤولان پوهنتون امریکایی افغانستان را به پرداخت
مصارف قراردادی شرکت‌های داخلی وادار کند.

پوهنتون امریکایی افغانستان در سال 2006 تاسیس شد؛ مصارف مورد نیاز این
پوهنتون از سوی دولت امریکا پرداخت می‌شود.

Source link

Leave a Reply