دولت بریتانیا به هواوی اجازه فعالیت محدود داد


دولت بریتانیا به شرکت مخابراتی چینی هواوی اجازه داده تا در توسعه شبکه نسل پنجم موبایل این کشور نقش داشته باشد. البته فعالیت این شرکت محدود خواهد بود و شامل دسترسی به سایت‌های نظامی و زیرساخت‌های حساس نخواهد شد. آمریکا به شدت با حضور هواوی در این پروژه مخالف است. در داخل بریتانیا هم عده‌ای حضور شرکت هواوی در ایجاد این زیرساخت را برای امنیت ملی خطرناک می‌دانند.

محمد امینی گزارش می‌دهد.Source link

Leave a Reply