حفاظت پنهانی از محیط زیست در قلب آفریقا


بیست و چهار سال پیش جمهوری دموکراتیک کنگو که آن زمان زئیر نام داشت در جنگ داخلی به سر می‌برد. درگیری‌ها به جنگل ایتوری در شمال شرق کشور رسیده بود که مجموعه متنوعی از گیاهان و جانوران و معادن الماس دارد. کورنِی ایوانگو فعال محیط زیست متعهدی است که آن روزها در جنگل پنهان شده بود تا به دور از چشم نیروهای مسلح از گونه‌های جانوری و گیاهی محافظت کند.

گفتگوی بی بی سی با کورنِی ایوانگو، فعال محیط زیستSource link

Leave a Reply