زلزله شرق ترکیه جان ۲۲ نفر را گرفت


زلزله‌ای به بزرگی ۶.۸ در ترکیه دستکم جان ۲۲ نفر را گرفت و بیش از هزار مجروح به جا گذاشته است. مرکز زلزله در شرق ترکیه در استان الازیغ بود و در ایران، عراق، سوریه و لبنان هم احساس شد. بر اثر این زلزله برخی ساختمان‌ها فرو ریختند و هنوز شماری زیر آوار هستند.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.Source link

Leave a Reply