استفاده ابزاری پاکستان از بنادر تجارتی برای فشار سیاسی به افغانستان


صادرات - استفاده ابزاری پاکستان از بنادر تجارتی برای فشار سیاسی به افغانستان

آریانانیوز: بنابراعتقاد کارشناسان مسایل اقتصادی پاکستان همیشه اقتصاد را شامل سیاست می‌کند و زمانی‌که تحت فشار قرار می‌گیرد بنادر‌ش را بروی افغانستان مسدود می‌کند…

جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: از چند روز به این‌سو چندین موتر حامل سیب از بندر واگه برگشت داده شده‌است. آقای نوید می‌گوید این موترها از طریق پاکستان به بندر واگه ترانزیت می‌شد و از آن‌جا به هند می‌رفتند.

او افزود: موترهای باربری دیگر مجبور شدند بارگیری نکنند. به‌خاطری‌که فصل صادرات میوه ما است، باید بارگیری زیاد می‌شد و صادر می‌شد، اما به دلیل این‌که چندین موتر از پاکستان برگشت داده شده، بارگیری نمی‌شود و فصل صادرات است و باید هرچه عاجل در این راستا اقدام شود.

به‌گفته آقای نوید، حالا فصل صادرات میوه خاصتا سیب افغانستان است و اگر به زودی این مشکل حل نشود، در کنار دهقانان، تاجران، صادر کننده‌های افغان نیز زیان مالی می‌بینند.

آقای نوید می‌گوید هرچند این مسئله را چندین بار با مقام‌ها حکومتی در میان گذاشته‌اند، اما تا کنون برای رفع آن راه‌حلی جست‌وجو نشده‌است. وزارت صنعت و تجارت تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده‌است.

صمیم صاریم کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید: مشکل اینست که پاکستان همیشه اقتصاد را شامل سیاست می‌کند، زمانی‌که تحت فشار قرار می‌گیرد متأسفانه که بنادر‌ش را بروی افغانستان مسدود می‌کند و موضوعات سیاسی را جنبه اقتصادی می‌دهد که این بار اول و آخرش هم نیست.

محمدیحیی اخلاقی، رییس تسهیل ترانزیت وزارت تجارت و صنایع، در این پیوند گفت از جملۀ اولویت‌های حکومت وحدت ملی، ایجاد بدیل‌های مختلف ترانزیتی برای مسیر های تجارتی پاکستان است.

Source link

Leave a Reply