په تېرو دوو میاشتو کې؛هغو ۱۴ بریتانوي سرتېرو ځان وژنه کړې چې د افغانستان له جګړې ستانه شوي


د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون
وروسته په افغانستان کې مېشت بریتانوي سرتېري خپل هېواد ته د ستنېدو چمتووالی
نیسي، دا مهال ۱۱۰۰ بریتانوي سرتېري په افغانستان کې دي (د ټایمز)

کابل – د بریتانیا چاپ د ټایمز
ورځپاڼې خبر ورکړی چې د تېرو دوو میاشتو په موده کې شاوخوا ۱۴ هغو بریټانوي سرتېرو
ځانه وژنه کړې ده چې د افغانستان له جګړې څخه خپل هېواد ته ستانه شوي دي.

د ټایمز ورځپاڼې همداراز لیکلي
چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وروسته په افغانستان کې مېشت بریتانوي
سرتېري خپل هېواد ته د ستنېدو چمتووالی نیسي. دغې بریتانوۍ ورځپاڼې لیکلي، دا مهال
۱۱۰۰ بریتانوي سرتېري په افغانستان کې مېشت دي.

د ټایمز همداراز لیکلي چې
بریتانوي سرتېري به په ۱۴ میاشتو کې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې له افغانستان څخه
ووځي. د یادولو ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق کې موافقه شوې چې ټول
امریکايي او نور بهرني سرتېري به په ۱۴ میاشتو کې له افغانستان څخه ووځي.دا وګورئ
ډیر کسان هڅه کوي چې د خلکو د پام اړولو او په رسنیو کې د …

Source link

Leave a Reply