غنی: زندانیان را آزاد می‌کنم؛ اما طالبان باید بگویند که چه وقت از پاکستان خارج می‌شوند


غنی: زندانیان را آزاد می‌کنم؛ اما طالبان باید بگویند که چه وقت از پاکستان خارج می‌شوند

رییس جمهور غنی می‌گوید که پنج‌هزار زندانی طالب را در صورتی‌که شرط‌هایش از سوی این گروه برآورده شود، از بند رها خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای غنی که امروز سه‌شنبه (13 حوت) در ننگرهار صحبت می‌کرد گفت که صلحی می‌خواهد که از طریق جرگه میان خود افغان‌ها به دست آید و صلح با عزت و دوامدار باشد.

رییس جمهور افزود: “اگر طالبان آزادی زندانیان خود را می‌خواهند؛ به ما بگویند که چه وقت از پاکستان بیرون می‌شوند؛ بیایند با ما بنشینند، در مورد مذاکره طوری که طالبان شرط دارند، ما هم شرط‌هایی خود را داریم که باید برآورده شوند.”

او تاکید کرد که این مساله برای دولت افغانستان قابل قبول نیست که طالبان رابطه خود را با القاعده قطع کند؛ اما حاضر نیستند روابط خود را با سایر گروه‌های تروریستی قطع کنند.

به گفته او، وقتی طالبان با خارجی صلح می‌کند ولی بر کدام اساس افغان‌ها را می‌کشد؛ بناً پس از این کشتار افغان‌ها جرم است و بیچارگی را در کشور افزایش می‌دهد؛ اگر طالبان صلح می‌خواهند بیایند که از طریق جرگه به نتیجه برسیم و اگر حق خود را می‌خواهند بیایند از طریق شرعی حقوق خود را بدست آورید.

رییس جمهور با اشاره به این‌که شخصاً برای خود هیچ چیزی نمی‌خواهد، تاکید کرد که در مذاکرات صلح از منافع ملی و قانون اساسی افغانستان قویاً دفاع کرده و هیچ گونه انعطافی نخواهد داشت؛ ولی فیصله نهایی را به مردم واگذار خواهد کرد.

آقای غنی افزود، هم اکنون دوران انتخابات گذشت و حالا زمان آن رسیده که مردم افغانستان به وحدت ملی توجه کنند؛ هرکس حق آزادی دارد؛ اما رییس جمهور آزاد نیست و بر بنیاد قانون اساسی به مردم وقف شده و باید از نظام دفاع کند.

به گفته او، کسی که فکر می‌کند از افغانستان ویتنام جنوبی جور می کند، این فکر خود را از سر دور کند؛ چرا که افغانستان خانه مشترک تمامی افغان‌ها است.

این در حالی است که طالبان ادعا دارند که بر بنیاد توافقنامه این گروه با امریکا، امریکا پنج هزار زندانی طالب را از زندان آزاد می‌کنند؛ اما رییس جمهور غنی روز گذشته نیز تاکید کرد که دولت افغانستان در این مورد هیچ توافقی با امریکا ندارد و او خود ارادیت افغانستان را در این خصوص مد نظر می‌گیرد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور

 Source link

Leave a Reply