پنج کودک پس از قتل نگهبان از مرکز اصلاح بلخ فرار کردند


پنج کودک پس از قتل نگهبان از مرکز اصلاح بلخ فرار کردند

وزیر عدلیه کشور تایید کرد که 5 کودک که در مرکز اصلاح ولایت بلخ به سر می‌برند پس از کشتن یک نگهبان این مرکز، فرار کرده‌اند.

داکترعبدالبصیر انور وزیر عدلیه، صبح امروز سه‌شنبه (13حوت) در صحبت با خبرگزاری جمهور گفت:” سه روز قبل 5 کودک که در مرکز اصلاح ولایت بلخ تحت تربیه بودند ساعت یک شب نگهبان این مرکز را توسط دستمال خفه کرده و فرار می‌کنند”.

وزیرعدلیه این قضیه را مشکوک خوانده گفت:” من دقیق در جریان حادثه نیستم اما مقام ولایت بلخ یک هیئت را جهت بررسی موظف کرده‌اند تا جزئیات قضیه روشن گردد”.

وی بیان داشت:” این حادثه از جمله حوادث نادر است که گاهی پیش می‌آید اما برای ما خیلی دردناک است”.

آقای انور گفت:” در حال حاضر حدود 800 کودک که جرم‌شان جرایم جنایی مانند قتل، سرقت، جرم اخلاقی و متخلفین علیه امنیت داخلی و خارجی می‌باشند در تمام مراکز اصلاح وزارت عدلیه تحت تربیه قرار دارند”.

در همین حال مسوولان محلی ولایت بلخ نیز این قضیه را تائید کرده می‌گویند که جهت روشن شدن قضیه یک هیئت تعیین شده است.

منیر احمد فرهاد سخنگوی ولایت بلخ صبح امروز به خبرگزاری جمهور گفت:” سه روز قبل، 5 کودک که در مرکز اصلاح ولایت بلخ تحت تربیه قرار داشتند نگهبان مرکز اصلاح را به قتل رسانیده و فرار می‌کنند”.

آقای فرهاد گفت:” تحقیقات در زمینه جریان دارد و تاهنوزهیچ کسی به اتهام همکاری با کودکان فرار کرده مجرم شناخته نشده است”.

وی بیان داشت:” برای من معلوم نیست جرم این کودکان چه بوده که در مرکز اصلاح تحت تربیه بودند جزئیات دیگر این قضیه بعد از تحقیقات دادستان‌‎ها با شما شریک خواهد شد”.

گفتنی است هم اکنون بیش از 800 کودک به جرم ارتکاب جرایم مختلف جنایی در مراکز اصلاح به سر می‌برند.

محمدرقیب فیاض- خبرگزاری جمهور

 

 

 

 Source link

Leave a Reply