بلاول بوټو: سوله کې افغان حکومت نه و، دا سوله نه بریالۍ کېږي


Source link

Leave a Reply