د قطر له تړون وروسته زلمی خلیلزاد نن کابل ته راځي


Source link

Leave a Reply