اعلامیه‌ حزب جمعیت اسلامی در پیوند به امضا توافقنامه میان امریکا و طالبان


امریکا طالبان - اعلامیه‌ حزب جمعیت اسلامی در پیوند به امضا توافقنامه میان امریکا و طالبان

آریانانیوز: حزب جمعیت اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه ای به امضا توافقنامه میان ایالات متحده امریکا و طالبان واکنش نشان داد…

اعلامیه‌ حزب جمعیت اسلامی افغانستان:

گروه طالبان که پیش از این، نشستن، مذاکره و هر نوع تعامل با جامعه جهانی از جمله ایالات متحده را ناروا می دانستند، خشونت و جنگ مسلحانه را تنها مصداق عینی جهاد و امر تعطیل ناپذیر می خواندند و میزبانی و حمایت از گروه های دهشت افگن خارجی را جزء وظایف دینی و ملی خویش میپنداشتند، امروز با امضای توافقنامه، با ایالات متحده امریکا از سر سازش و تعامل پیش آمده، آتش بس محدود را طی ده روز گذشته عملی کرده و به عدم ارتباط و حمایت با گروه های تروریستی جهانی تعهد نموده اند.

جمعیت اسلامی افغانستان که قبل و بعد از ورود نیروهای بین المللی به افغانستان به عنوان نیروی اصلی و محوری در امر مقاومت علیه طالبان بیشترین قربانی ها را داده است، این دگرگونی و تغییر گروه طالبان را به فال نیک گرفته و با استقبال از توافقنامه این گروه ‌با ایالات متحده امریکا، این فرصت پیش آمده را مقدمه برای آغاز گفتگوهای صلح میداند.

جمعیت اسلامی افغانستان که همیشه بر اصل گفتگو برای حل بحران افغانستان تأکید نموده و حتا رهبرش را در راه صلح قربانی داده است، باور دارد که برای رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار، نیاز به راه اندازی گفتگوی ملی برای تأمین صلح است.

جمعیت اسلامی افغانستان باور دارد که با توجه به پیچیدگی های داخلی ‌و ساختار اجتماعی و سیاسی افغانستان، بازیگران عرصه سیاست این کشور نیز متعدد اند و برای موفقیت و تأمین صلح عادلانه و پایدار و همچنان ترسیم نقشه راه آینده سیاسی افغانستان، باید همه جناح ها و طرف های مختلف فعال در عرصه سیاسی افغانستان، در گفتگوهای ملی صلح حضور فعال داشته باشند و عدم حضور یا کنار گذاشتن یکی از جناح ها و گروه ها، می‌تواند بستر شکنندگی و ناپایداری صلح آینده را رقم بزند.

جمعیت اسلامی افغانستان که خود را مکلف به پاسداری از مردم سالاری، عدالت اجتماعی و نظام مبتنی بر حقوق شهروندی میداند، از همه جناح های باورمند به این اصول میخواهد تا در گفتگوهای ملی برای صلح، در یک صف واحد قرار گرفته و برای ترسیم آینده روشن کشور و جامعه خویش کار نمایند و نگذارند که انحصارگرایی و استبداد، در شکل و قالب دیگری خود را بر مردم افغانستان تحمیل و بقایش را برای مدت دیگری تمدید نماید.


Source link

Leave a Reply