قدردانی رییس جمهور غنی از نقش اندونیزیا در ایجاد فضای همکاری و هماهنگی در منطقه


اشرف غنی 6 - قدردانی رییس جمهور غنی از نقش اندونیزیا در ایجاد فضای همکاری و هماهنگی در منطقه

آریانانیوز: رییس جمهور غنی، با خانم رتنو مرسودی وزیر امور خارجۀ اندونیزیا دیدار و از نقش این کشور در ایجاد فضای همکاری و هماهنگی در منطقه قدردانی کرد…

در این دیدار، رییس جمهور غنی برای موصوف در خصوص انکشافات اخیر پروسۀ صلح معلومات ارایه کرده، گفت که موافقتنامۀ امضا شده میان ایالات متحدۀ امریکا و طالبان برای رسیدن به صلح، یک گام مهم است.

رییس جمهور به اجماع منطقوی برای صلح تاکید کرده، گفت که از نقش اندونیزیا در ایجاد فضای همکاری و هماهنگی در منطقه قدردانی میکنم و افزود که تروریزم هنوز هم تهدید برای منطقه است و طالبان باید راه شان را از گروه های تروریستی جدا سازند.

رییس جمهور گفت که ما مذاکرات را با یک گروه مسلح آغاز می کنیم و آرزومند استیم که طالبان برای از بین بردن خشونت، به صدای صلح مردم پاسخ مثبت دهند. وی افزود که ما هیچگاهی جنگ نمی خواهیم.

در مقابل، خانم رتنو مرسودی وزیر امور خارجۀ اندونیزیا، گفت: سفر من به افغانستان نمایانگر این است که اندونیزیا از صلح افغان ها حمایت می کند. وی بر نقش علما و زنان در پروسۀ صلح تاکید ورزید و افزود که اندونیزیا هماهنگی را میان علمای کشورهای منطقه بخاطر صلح افغانستان، آغاز کرده است.

اشرف غنی رتنو مرسودی - قدردانی رییس جمهور غنی از نقش اندونیزیا در ایجاد فضای همکاری و هماهنگی در منطقه

وزیر امور خارجۀ اندونیزیا افزود که تقویت ظرفیت زنان یک اصل مهم است و من در دوحه به جامعه بین المللی این پیام را دادم که زنان افغان به عقب بر نمی گردند و افغان ها باور داشته باشند که جامعه بین المللی از این دستآورد به گونۀ کامل حمایت می کند.

وی خاطرنشان کرد: اندونیزیا به تمام مردم افغانستان پیام واضح دارد که حمایت خویش از پروسۀ صلح تحت رهبری و مالکیت حکومت افغانستان، ادامه می دهد.

خانم ریتنو مرسودی در اخیر سخنانش گفت که کشورش بر تقویت و گسترش همکاری های اقتصادی با افغانستان کار می کند.

در پایان این دیدار رییس جمهور غنی، مدال دولتی ملالی قهرمان معرکه میوند را به خانم رتنو مرسودی وزیر امور خارجۀ اندونیزیا بخاطر تلاش هایش در راستای گسترش و تحکیم مناسبات همه جانبه و دوستانه میان افغانستان و اندونیزیا، افزایش بیشتر همکاری و اعتماد و توسعۀ روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور، تفویض کرد.


Source link

Leave a Reply