ترس پاکستان از ویروس کرونا؛ عبورگاه سپین بولدک‌ چمن مسدود می شود


سپین بولدک‌چمن - ترس پاکستان از ویروس کرونا؛ عبورگاه سپین بولدک‌ چمن مسدود می شود

آریانانیوز: بنابراعلام رسانه‌های پاکستانی عبورگاه سپین بولدک‌چمن بخاطر جلوگیری از سرایت مریضی ویروس برای یک هفته مسدود خواهد شد…

حکومت پاکستان اعلان کرد که سرحد خود با افغانستان در چمن را برای یک هفته مسدود می‌سازد.

رسانه‌های پاکستانی از قول وزیر امور داخلۀ این کشور گفتند که این اقدام بخاطر جلوگیری از سرایت مریضی ویروس کرونا سر از روز دوشنبه (۱۲ حوت) نافذ می‌شود.

حکومت افغانستان صرف از یک واقعه مثبت کرونا در هرات خبر داده است.


Source link

Leave a Reply