صادرات هرات 7 میلیون دالر افزایش یافته است


اطلاعات روز – هرات: مسئولان
در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گویند که صادرات از هرات به کشورهای خارجی، طی
۱۱ ماه گذشته به ارزش ۶۶ میلیون دالر رسیده است.

احمد سعید صدیقی، معاون این اتاق امروز (یک‌شنبه، ۱۱ حوت) به روزنامه
اطلاعات روز گفت که این رقم در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته، هفت میلیون
دالر افزایش را نشان می‌دهد.

آقای صدیقی گفت: «ما در ۱۱ ماه سال گذشته ۵۹ میلیون دالر امریکایی به
کشورهای دیگر صادرات داشتیم و امسال کوشش کردیم که حجم صادرات ما بلند برود.»

به گفته‌ی او، سنگ مرمر، نبات‌های طبی، قالین و میوه خشک چهار قلم مهم
صادراتی هرات به کشورهای ترکیه، چین، هند، ایران، کانادا و امریکا را تشکیل می‌دهند.

در همین حال، اعضای شورای ولایتی هرات از حکومت می‌خواهند که تسهیلات
ویژه برای تاجران مبنی بر افزایش صادرات‌شان به کشورهای خارجی را فراهم سازد.

عبدالرحیم صالحی، عضو این شورا به روزنامه اطلاعات روز گفت که باید در
بخش تأمین امنیت تاجران و حمایت از آنها اقدام شود تا حجم صادرات هرات به کشورهای خارجی
افزایش یابد.

او گفت: «تاجران ما از نبود امنیت نگران هستند. هر وقت امنیت در هرات
باشد، مطمیین باشید که ما بیشتر صادرات به کشورهای خارجی خواهیم داشت.»

هرات قطب اقتصادی افغانستان لقب گرفته است. موجودیت بیش از ۳۰۰ کارخانه
فعال تولیدی در شهرک صنعتی، بنادر اسلام قلعه و تورغندی و حضور گسترده سرمایه گذاران،
اهمیت اقتصادی هرات را بلند برده است.Source link

Leave a Reply