اسفندیار ولي خان: د امریکا او طالبانو له تړون وروسته به معمولي تېروتنه هم نړۍ زیانمنه کړي


Categories

Source link

Leave a Reply