ملا هبة‌الله:هیچ فرد و مسوول طالبان و هیچ فرد کشور نباید مواد توافقنامۀ صلح را نقض کند


امضای توافقنامۀ صلح با امریکا، پیروزی طالبان است، همه مخالفان طالبان
را بخشیده و عفوه کرده ام

کابل – ملاهبة ‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان امضای توافق صلح میان امریکا و این گروه
را «پیروزی» خوانده و از جنگجویان طالبان خواسته ‌است که نباید مواد این توافق‌نامه را نقض کنند.

پس از یکنیم سال مذاکرات، زلمی خلیلزاد، نمایندۀ خاص امریکا برای صلح افغانستان
و ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان توافقنامۀ صلح میان امریکا و گروه طالبان
را، بدون حضور نمایندگان رسمی حکومت افغانستان امضا کردند.

توافق‌نامۀ صلح امریکا با طالبان، یک مقدمه و سه بخش دارد؛ در بخش نخست، دربارۀ
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پرداخته شده، بخش دوم، بر عدم استفاده از خاک افغانستان
در برابر امریکا و متحدانش تأکید کرده و در بخش سوم هم گام‌های بعدی که قرار است پس از توافق برداشته
شود، گفته شده‌است.

پس از امضای توافقنامه در پیام ملا هبة‌الله رهبر طالبان آمده است که توافقات
این گروه با امریکایی‌ها با اصول شرعی و معیارهای جهانی انجام شده و هیچ فرد و مسؤول طالبان
و همچنان هیچ فرد کشور نباید آن را نقض کند.به گفتۀ
وی، اگر این توافق از سوی جهت مقابل مخالفت و نقض شود، طالبان برای دفاع از خود آماده
اند.

رهبر طالبان بر روابط مثبت دوجانبه با تمام جهان به خصوص کشورهای منطقه
متعهد شده و گفته است: “در زیر چتر نظام واقعی اسلامی، به تمام مردان و زنان افغان،
همه حقوق آنان داده خواهد شد.” او گفته که همه مخالفان طالبان
را بخشیده است.

Source link

Leave a Reply