آغاز انتخابات پارلمانی و مجلس‌های محلی تاجیکستان


تاجیکستانحق نشر عکس
Getty Images

امروز، يكشنبه ۱ مارس(۱۱ اسفند) از ساعت ٦ صبح به وقت محلى ٣٤١٠ مركز رای گيرى در سراسر تاجيكستان درهاى خود را به روى انتخاب كنندگان باز كرده‌اند.

همزمان با انتخابات پارلمانى، امروز انتخابات مجلس‌هاى محلى هم برگزار مى‌شود.

انتخاب كنندگان از ميان ٢٤٠ نامزد ٦٣ نماينده مجلس نمايندگان پارلمان را بايد انتخاب كنند.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش رسانه‌های چاپی و اجتماعی در تبلیغات انتخاباتی تاجیکستان

هفت حزب سياسى در انتخابات شركت دارند، از جمله حزب سوسيال دموكرات كه تنها حزب مخالف دولت است.

سازمان‌هاى مخالف دولت كه در خارج از كشور قرار دارند، از مردم خواسته اند رای خود را به حزب سوسيال دموكرات بدهند.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات پارلمانی تاجیکستان در غیاب حزب نهضت اسلامی

شور و هيجانى در انتخابات امروز تقریبا وجود ندارد. بسيارى بر اين باورند كه در انتخابات امروز نيز اكثريت نامزدهاى حزب حاكم خلق دموكرات پيروز خواهند شد.

در تفاوت با انتخابات پنج سال پيش، امروز حزب ممنوع نهضت اسلامى تاجيكستان در اين انتخابات شركت ندارد. اين حزب در تاجيكستان سازمان تروريستى و افراط گرا شناخته و فعاليتش را ممنوع كرده‌اند.

روند برگزارى انتخابات را ٢٣٤ ناظر از اتحاد دولت‌هاى مستقل مشترك المنافع، سازمان همكارى‌هاى شانگهاى و هیات كوچكى از دفتر نهادهاى دموكراتیک و حقوق انسان سازمان امنيت و همكارى اروپا نظارت مى كنند.

رای گيرى تا ساعت ٨ شب به وقت محلى ادامه خواهد داشت.Source link

Leave a Reply