بشیر احمد ته ینج:جامعۀ جهانی خواستار ایجاد حکومت ائتلافی در افغانستان است


همکاران بینالمللی ما به خوبی دانستهاند که آقای غنی
به تنهایی نمی
تواند حکومت تشکیل دهد، مگر اینکه تمام طرفها در تصمیمگیریها سهیم بوده
باشند

کابل – بشیراحمد ته‌ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی و عضو ارشد تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به
رهبری داکتر عبدالله عبدالله می‌گوید که جامعۀ جهانی در رأس آن امریکا خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر در
افغانستان می‌باشد.

بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و جنجال انتخاباتی میان تیم‌های دولت ساز و ثبات و همگرایی زلمی‌خلیلزاد اعلام کرده که اشرف غنی برندۀ
انتخابات است و حکومتی همه شمول را تشکیل خواهد داد؛ اما بشیراحمد
ته‌ینج، عضو ارشد تیم
ثبات و همگرایی به آژانس خبری جمهور گفت:”ما با تیم دولت‌ساز تفاهم نکردیم و آقای خلیلزاد هم در
تویت خود به صراحت نگفته است که محمداشرف غنی برندۀ انتخابات ششم میزان است؛ اما گفته
است که کمیسیون انتخابات آقای غنی را برنده اعلام کرده است”.

ته‌ینج گفت:” تویت آقای خلیلزاد نظر شخصی خودشان است با موقف اصلی وزارت
خارجۀ امریکا کاملا در تضاد است؛ اما اگر هم موقف ایالات متحدۀ امریکا این باشد که
آقای غنی را برنده انتخابات بشناسد ما به هیچ کسی این حق را نمی‎دهیم که حق مشروع ما را نادیده بگیرد”.

وی بیان داشت:” تیم ثبات و همگرایی برندۀ انتخابات است و آرای ما
نسبت به آرای اشرف غنی بیشتر است؛ اینکه دولت‌ساز کمیسیون‌های انتخاباتی را در گروگان خود گرفته
است و یک کودتای انتخاباتی انجام داده است برای ما قابل قبول نیست”.

ته‌ینج گفت:” وقتی تیم دولت‌ساز و کمیسیون انتخابات تعهد شکنی می‌کند در این صورت راه برای ما باز است ما
بعد از امضای توافقنامۀ صلح هم تحلیف را به جا می‎آوریم
و هم والی‌های خود را معرفی می‌کنیم”.

وی در پاسخ به سوالی که حکومت همه شمول که آقای خلیلزاد یاد می‌کند به چه معنی است، گفت:” یقینآ
همکاران بین‌المللی ما به خوبی دانسته‌اند که آقای غنی به تنهایی نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد، مگر اینکه تمام طرف‌ها در تصمیم‌گیریها سهیم بوده باشند، نه اینکه مثل
حکومت وحدت ملی که در ظاهر وحدت داشته باشد؛ ولی در باطن آقای غنی مثل یک دیکتاتور
عمل کند؛ بنابراین همه فهمیده‌اند منظور جامعۀ جهانی این است که حکومت فراگیر تشکیل شود که هیچ جناح
سیاسی از آن خارج نباشد”.

وی در پاسخ به سؤالی که در دیدار‌های آقای خلیلزاد با داکتر عبدالله حرفی
از حکومت ائتلافی بوده گفت:” بلی در دیدار‌هایی که انجام شده است این موضاعات خیلی
به صراحت مطرح شده که غنی به تنهایی نمی‌تواند دیگران را نهی کرده و به میل خودش حکومت بسازد”.

این در حالی است که بابر فرهمند معاون اول تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی
هم در صحفۀ تویتر خود نوشته که مذاکرات ‌تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی و دولت ساز با پادرمیانی نمایندۀ خاص ایالات
متحدۀ امریکا در آستانۀ امضای توافقنامۀ صلح آغاز شده است.





Source link

Leave a Reply