پمپیو: ایران دې په افغانستان کې د سولې پروسې د تخریب هڅې ودروي


Source link

Leave a Reply