د اورکم اوونۍ کې ۳۰ کسان وژل شوي او۵۰ نور ژوبل شوي


Source link

Leave a Reply