تاجیکستان برای انتخابات پارلمانی آماده می‌شود


اول ماه مارس یا یازدهم اسفند در تاجیکستان انتخابات پارلمانی و مجلس‌های محلی برگزار می‌شود. در این کشور بیش از چهار و نیم میلیون نفر واجد شرایط رأی هستند. بیش از ۲۰۰ هزار نفر که تازه ۱۸ ساله شدند، برای نخستین بار پایی صندوقهای رأی خواهند رفت.Source link

Leave a Reply