محب: طالبانو د امنیتي ځواکونو د سرښندنو له برکته سولې ته غاړه ایښې


Source link

Leave a Reply