سبا کابل کې هم د ولسمشر، د ناټوسرمنشي او د امریکا دفاع وزیر لخوا د ګډې اعلامیې مراسم نیول شوي


Source link

Leave a Reply