عطری که دادگاه‌های استالین را تداعی می‌کند


در مسکو عطری ساخته‌اند که بوی وحشت می‌دهد. هدف، جلوگیری از افتتاح یک فروشگاه عطر در ساختمانی است که داخل آن، زمان استالین، هزاران نفر از مخالفان سیاسی رژیم شوروی را به اعدام محکوم کردند. سازندگان این عطر می‌گویند که بوی آن دادگاه نظامی را تداعی می‌کند. آنها می‌خواهند این ساختمان به موزه تبدیل شود.Source link

Leave a Reply