حضور ۴۸ زن در انتخابات پارلمان تاجیکستان


از ۲۴۰ داوطلب نمایندگی پارلمان تاجیکستان، ۴۸ نفرشان زن هستند. بیشتر زنان را حزب حاکم خلق دموکرات به انتخابات پارلمانی نامزد کرده. در سالهای اخیر برای افزایش حضور زنان تاجیک، دولت برنامه‌های زیادی در پیش گرفته. با وجود این، نابرابری جنسیتی در جامعه سنتی این کشور همچنان محسوس است.Source link

Leave a Reply