ارګ، له عبدالله سره د واک پر سر د مذاکراتو د پیل خبر رد کړ


Source link

Leave a Reply