دادستانی کل کشور شکایات توهین به امرالله صالح را مسترد کرد


دادستانی کل کشور شکایات توهین به امرالله صالح را مسترد کرد

دادستانی کل کشور می‌گوید که شکایات مربوط به توهین به امرالله صالح معاون اول تیم دولت‌ساز که از سوی روند سبز در این نهاد درج شده بود، مسترد شده است.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور امروز پنج‌شنبه (8 حوت) به گزارش خبرگزاری جمهور گفت، از آنجایی که شکایات درج شده از سوی شخص آقای صالح مطرح نشده بود، از سوی دادستانی کل کشور مسترد شد.

چندی پیش کمیتۀ سیاسی روند سبز افغانستان(رسا) ذریعۀ 39 قطعه مکتوب، 39 تن را به خاطر توهین و دشنام به آدرس محترم امرالله صالح رییس آن نهاد از طریق صفحات اجتماعی، به منظور بررسی و تحقیق به دادستانی کل معرفی کرده بود.

اما؛ جمشید رسولی می‌گوید، از آنجایی‌که دسترسی به عدالت حق تمام شهروندان کشور است و بر بنیاد احکام قوانین نافذ، هر فرد یا نهاد حق دارند تا در صورت تلف‌شدن حق خویش، به مراجع مربوط شکایت کنند.

به گفته او، “کود جزای افغانستان دشنام و توهین به اشخاص‌را جرم پنداشته و رسیدگی به ‌آن‌را منوط به شکایت شخص متضرر می‌داند؛ اما یافته‌های هیأت تحقیق قضایایی که از سوی روند سبز به لوی څارنوالی/دادستانی‌کل رسیده است نشان می‌دهد که این شکایات از سوی آقای امرالله صالح نه بلکه از سوی مسؤول کمیتۀ حقوقی- سیاسی این سازمان به این اداره فرستاده شده است.”

آقای رسولی خاطر نشان کرد دادستانی کل کشور اوراق ارسالی آن سازمان را در روشنایی مادۀ 681 کود جزای کشور که “تعقیب عدلی جرایم دشنام و توهین منوط به شکایت متضرر می‌باشد …”، دوباره به آن سازمان مسترد کرده است.

به گفته او، در صورتی که شکایات یادشده به امضای شخص متضرر بوده و به دادستانی‌کل مواصلت ورزد در روشنایی احکام قوانین به آن رسیدگی خواهد شد.

رسولی تاکید کرد که دادستانی کل کشور به مردم اطمینان می‌دهد که تمامی قضایا را به گونۀ عادلانه، جدی، بی‌طرف، مستقلانه و در روشنایی احکام قوانین نافذ در کشور بررسی می‌کند.

این در حالی است که روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل در تویتی کوتاهی ضمن ابراز نگرانی از این اقدام آقای صالح گفته بود که هیچ کسی نباید به‌خاطر استفاده‌ صلح آمیز از حق آزادی بیان، با انتقام‌جویی مواجه شود.

امرالله صالح در صفحه فیسبوکش نوشته: “می‌خواهم به همه تصریح نمایم که من کسی را به اتهام توهین، دشنام، ناسزاگویی در پای نوشته‌هایم به مراجع عدلی و قضایی معرفی نکرده‌ام. آنچه که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد، اقدام شاخه حقوقی و سیاسی روند سبز افغانستان – رسا به‌خاطر دفاع از حریم سازمان و حریم خصوصی اعضای سازمان است.”

امرلله صالح پیش از این نیز در یک پیام فیسبوکی هشدار داده بود، کسانی را که به او نا سزا بگوید فراموش نخواهد کرد.

این اقدام صالح با واکنش تند کاربران صفحات اجتماعی نیز روبرو شده است.

نهادهای حمایت از آزادی بیان نیز این اقدام آقای صالح را مغایر با آزادی‌های فردی پذیرفته شده در افغانستان خوانده و از عواقب آن ابراز نگرانی کرده اند.

خبرگزاری جمهور– کابل

 Source link

Leave a Reply