چهارشنبه , جنوري 27 2021

حمایت سازمان همکاری از روند صلح افغانستان – ‌ويسا ورځپاڼه|روزنامهء ویسا

وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان طی یک خبرنامه جریان کنفرانس سازمان همکاریهای اسلامی را نشر نموده که روزنامه ویسا آنرا بطور مکمل در خدمت خوانندگان عزیز خویش میگذارد: ـــــــــــــــــــــــــــــــ

جهان اسلام از مردم و دولت افغانستان حمایت نمود

۹ قوس ۱۳۹۹

کابل – دولت جمهوری
اسلامی افغانستان از حمایت سازمان همکاری اسلامی و کشورهای عضو استقبال میکند.
سازمان همکاری اسلامی با اصدار قطعه نامه های متعدد به شمول قطعه نامه ۴/۴۷ در مورد وضعیت افغانستان، قطعه نامه ۴۴/۴۷ در مورد جنایات داعش و قطعه نامه ۵/۴۷ در مورد ابتکارات منطقه یی در حمایت از افغانستان که در جریان ۴۷همین نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی به تاریخ ۷ و ۸ قوس سال جاری در شهر نیامی کشور نایجیر
برگردیده بود، حمایت قاطع اش را از مردم و دولت افغانستان اعلام نمود.

سازمان همکاری اسلامی
از علما و نهادهای مذهبی در سرتاسر کشورهای عضو این سازمان خواست تا جنگ در
افغانستان را تحریم و در حمایت از مذاکرات صلح موضعگیری نمایند. با حمایت واضح
کشورهای عضو از مذاکرات صلح، این قطعه نامه ها با صراحت تمام از آغاز مذاکرات صلح
استقبال نمودند و از اقدامات دولت افغانستان در زمینه افاده ژستهای سازنده به خصوص
رهایی زندانیان طالبان قدردانی نمودند.

ضمن محکوم کردن حملات
تروریستی اخیر در افغانستان، به خصوص مورد هدف قرار دادن افراد ملکی مانند حمله در
بامیان، حمله بالای پوهنتون کابل، حمله بالای مرکز آموزشی کوثر و حمله بالای زایشگاه
در دشت برچی، سازمان همکاری اسلامی از طالبان خواست تا خشونتها را کاهش داده و به
تأمین عاجل آتش بس توافق نمایند.

سازمان همکاری اسلامی،
به عنوان یک نهاد، یک بار دیگر تعهد و حمایت قاطع اش را از مذاکرات صلح افغانستان
اعلان نمود و از جامعه جهانی نیز تقاضا به عمل آورد تا از این روند حمایت کند. این
سازمان از کشورهای عضو اش خواهش نمود که از روند صلح همه شمول افغانستان حمایت
کند، تا به یک راه حل سیاسی منتج شود که مبنای آن قطع خشونت، قطع رابطه با گروه های
تروریست، حفاظت و تقویت دستآوردهای دیموکراتیک و پیشرفت ها در عرصه دیموکراتیک، سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی ۱۹ سال گذشته و رعایت قانون اساسی-مفید برای
تمام مردم افغانستان، باشد.

سازمان همکاری اسلامی
حمایت خویش را مجدداٌ برای آوردن صلح از طریق مذاکرات صلح و همچنان از طریق مبارزه
نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در مقابل تروریزم اعلان نمود. سازمان همکاری اسلامی،
از تجدید تعهد شرکای بین المللی در جریان کنفرانس افغانستان در جنیو به خصوص بخاطر
حمایت از برنامه های اقتصادی و توسعه اجتماعی استقبال نمود.

سازمان همکاری اسلامی
حمایت اش را در مورد پروژه های مختلف زیربنایی که هدف آن تقویت همکاری میان
افغانستان و همسایه های اش میباشد، تسجیل نمود. این پروژه ها شامل خط آهن
فرا-افغانستان، پروژه تاپی و پروژه
CASA 1000 انتقال برق
منطقه یی میباشد.

دولت جمهوری اسلامی
افغانستان از صدور قطعه نامه های سازمان همکاری اسلامی قدردانی مینماید و آنها را
به عنوان تجدید قوا و دیدگاه مشترک جامعه اسلامی در حمایت از افغانستان میداند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان علاقه مند است تا با سازمان همکاری اسلامی از نزدیک
در مورد محتوا و تطبیق این قطعه نامه ها کار نماید.

————————————-

نکات مهم قطعنامه های سازمان همکاری های اسلامی در مورد افغانستان

چهل و هفتمین اجلاس
شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری های اسلامی که از تاریخ ۷ تا ۸ قوس در پایتخت کشور نایجر منعقد گردید، سه
قطعنامه را در مورد افغانستان، تصویب کرد:

۱. قطعنامه ۴/۴۷ در مورد اوضاع افغانستان،

۲. قطعنامه ۴۴/۴۷ در مورد جنایات داعش، و

۳. قطعنامه ۵/۴۷ در مورد ابتکارات منطقه یی در حمایت از افغانستان

نکات اصلی این قطعنامه
ها که در مورد صلح، امنیت، اوضاع سیاسی، اقتصادی و وضعیت پناهندگان و همکاری های
منطقه یی میباشد، در زیر خلاصه شده است:

صلح

سازمان همکاری اسلامی
از آغاز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه به تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ وهمچنان از تلاشهای دولت افغانستان با
همکاری شرکای منطقه یی و بین المللی آن برای پایان دادن به درگیری های چندین دهه
از طریق مذاکرات با طالبان، استقبال کرد.

این سازمان از تلاش های
دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان با آزادی بیش از ۶۰۰۰ زندانی طالبان پس از تصویب آزاد سازی آنان از سوی لویه جرگه مشورتی صلح در
اگست ۲۰۲۰، ستایش به عمل آورد.

– سازمان همکاری اسلامی ادامه خشونت و حملات
تروریستی اخیر علیه غیرنظامیان از جمله، حمله اخیر در بامیان، حمله به پوهنتون
کابل، مرکز آموزش کوثر و شفاخانۀ زایشگاه کابل که منجر به کشتار وزخمی شدن تعدادی
زیادی از غیرنظامیان بی گناه و صلح جو گردید را با شدیدترین الفاظ تقبیح ومحکوم
کرد.

همچنان خواستار برقراری
یک آتش بس فوری و دائمی شد تا در پرتو آن، مبارزه مؤثر با بیماری کوید ۱۹ و ارسال کمک های بشردوستانه به مردم ومناطق آسیب دیده از جنگ امکان پذیر
گردد. درهمین حال، از اعتماد سازی و ایجاد بستر مناسب برای موفقیت مذاکرات صلح،
حمایت نمود.

– سازمان همکاری اسلامی از تمام کشورهای عضو این
سازمان و علمای مسلمان و مؤسسات دینی آنها تقاضا به عمل آورد تا برای ناجایز
خواندن جنگ علیه دولت ومردم مسلمان افغانستان با یدیگر همصدا شوند، زیرا خشونت ها
مشوقهای سیاسی داشته و هیچ توجیه شرعی و اسلامی ندارند. بنابراین، همگی بایست
خواستار آتش بس فوری و دائمی شده و از روند صلح حمایت کنند.

– سازمان همکاری اسلامی بر حمایت کامل خود از
افغانستان یکبار دیگر تأکید کرد و آمادگی خود را برای اِعطای کمک های لازم به مردم
و دولت افغانستان درجهت دستیابی به صلح و رفاه پایدار، ابراز داشت؛

– سازمان همکاری اسلامی از کشورهای عضو و
جامعه بین المللی خواست تا از فرآیند آشتی و صلح فراگیر وهمه شمول تحت مالکیت و
رهبری افغانستان برای دست یابی به یک راه حل سیاسی حمایت کنند؛ راه حلی که مبتنی
بر اصول کناره گیری از خشونت، قطع روابط با همه گروه های تروریستی، حفظ و پیشبرد
دستاوردهای دموکراتیک، سیاسی، اجتماعی اقتصادی و توسعه وانکشاف حاصل شده در ۱۹ سال گذشته بوده واز احترام به قانون اساسی افغانستان که از منافع مشروع
همه افغان ها برای ایجاد یک افغانستان صلح آمیز، با ثبات و دموکراتیک نمایندگی میکند،
برخوردار باشد.

امنیت

– سازمان همکاری اسلامی، با ابراز حمایت از
دولت افغانستان و نیروهای مسلح آن در مبارزه با تروریزم، از ابتکارات و تلاش های
دولت افغانستان در مبارزه با همه گروه های تروریستی، از جمله داعش استقبال کرده و
از کشورهای عضو خواست تا در بازسازی مناطق آزاد شده که توسط داعش تخریب گردیده
اند، کمک کنند؛

سیاسی

– سازمان همکاری اسلامی بر حمایت قاطع خود از
دولت جمهوری اسلامی افغانستان که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ تأسیس شد، مجدداً تاکید کرد و از کشورهای عضو و جامعه جهانی خواست تا به
کمک و پشتیبانی از مردم و دولت افغانستان در تلاش برای مبارزه با تروریزم، مقابله
با قاچاق مواد مخدر و دستیابی به امنیت، ثبات، و همچنین توسعه جامع و پایدار،
ادامه دهند؛

– سازمان همکاری اسلامی همبستگی و پشتیبانی
کامل خود را از جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تلاش برای ایجاد صلح، امنیت و
توسعه اقتصادی جامع برای مردم افغانستان در دهه تحول ودگرگونی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ ابراز داشت؛

– همچنان از كشورهای عضو و جامعه بین الملل
خواست تا به پشتیبانی و كمك های جدی خود به دولت افغانستان و مبارزه علیه تروریزم
کما کان، ادامه دهند؛

اقتصادی

– سازمان همکاری اسلامی از نتیجه گیری موفقیت
آمیز کنفرانس ۲۰۲۰ افغانستان در جینیوا که در ۲۳-۲۴ نوامبر سال ۲۰۲۰ برگزار شد، استقبال نموده و از اعلامیۀ آن برای تجدید همکاری ومشارکت میان
افغانستان و جامعه جهانی برای اعمار صلح، دولت سازی و ایجاد بازار در افغانستان
حمایت خود را ابراز کرد؛

– سازمان همکاری اسلامی از تلاش های جوامع کمک
کنندۀ بین المللی، از جمله اعضای این سازمان، برای حمایت از اجرای موفقیت آمیز
چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان و چارچوب مشاركت افغانستان (ANPDF-II) كه در كنفرانس
۲۰۲۰ افغانستان در جینو تصویب شد، پشتیبانی كرد؛

– این سازمان، بر اهمیت ادامه کمک های مالی
دونرهای بین المللی به دولت افغانستان جهت اجرای برنامه های اقتصادی فراگیر و حامی
فقراء بر اساس چهارچوب دوم صلح وتوسعۀملی افغانستان ANPDF-II که در کنفرانس
۲۰۲۰ افغانستان در جینیوا روی آن توافق به عمل
آمد، تأکید نمود؛

مهاجرین

– سازمان همکاری اسلامی به کشورهائی که میزبان
مهاجرین هستند، به ویژه برای جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران به خاطر
میزبانی تعداد زیادی از پناهجویان افغان مراتب قدردانی عمیق خود را ابراز کرد. این
سازمان اذعان داشت که کشورهای متذکره بار سنگینی را در زمینه متحمل شده اند؛

– سازمان همکاری اسلامی از کشورهای عضو خواست
تا از حقوق پناهندگان افغان محافظت کرده و از استخدام یا استفادۀ آنها در راستای
هر گونه اهداف سیاسی یا نظامی پرهیز کنند.

همکاریهای منطقه یی

– سازمان همکاری اسلامی کشورهای عضو خود را
تشویق کرد تا از هر گونه ابتکارات در جهتِ افزایش همکاری بین افغانستان و همسایگانش
حمایت کنند؛

– سازمان همکاری اسلامی از تلاش های دولت های
ازبکستان و افغانستان برای اجرای پروژه های راه آهن مزار شریف – هرات و مزار شریف
– کابل – جلال آباد، استقبال نموده یادآورشد که اجرای این پروژه ها نقش بسیار مهمی
را در اتصال منطقه یی، ادغام وهمگرایی اقتصادی و شکوفایی منطقه، بازی خواهد کرد؛

– سازمان همکاری اسلامی حمایت قوی وهمه جانبۀ
خود را از پروژۀ بزرگ تاپی
TAPI منحیث سنگ بنای
همکاری های منطقه یی به منظور ترویج و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه که آسیای میانه
و جنوب آسیا را به هم پیوند می دهد، ابراز داشته خاطر نشان نمود که این پروژه، به
ایجاد صلح و امنیت در افغانستان و همچنین در کشورهای همسایه کمک خواهد کرد.

– سازمان همکاری اسلامی، راه اندازی موفقیت آمیز
مرحلۀ اجرای پروژه منطقه یی هزار میگاواتی برق آسیای میانه وجنوب آسیا به نام کاسا
یکهزار
(CASA1000) را به جمهوری
اسلامی افغانستان تبریک گفت؛

– سازمان همکاری اسلامی از تلاش های ازبکستان در پیشبرد
پروژه های اتصال منطقه یی و ایجاد اجماع بین المللی و منطقه یی در مورد روند صلح
افغانستان، قدردانی کرد.




Source link

خپرندوي ويسا

Leave a Reply