دوشنبه , سپتمبر 28 2020

انفجار بیروت ساختار قومی قبیله‌ای قدرت در لبنان را عریان‌تر کرده

لبنان کشوری با تنوع قومی و مذهبی است. بیشتر مدیران دولتی بر اساس تعلق‌شان به گروه‌های مختلف انتخاب می‌شوند و نه بر اساس توانایی. بسیاری بحران‌های فعلی لبنان را نتیجه بی لیاقتی و فساد مقامات و دخالت قدرت‌های خارجی در این کشور می‌دانند. حالا شیوع ویروس کرونا و انفجار ویرانگر اخیر در بیروت هم به آن اضافه شده‌است.


Source link

خپرندوي BBC

Leave a Reply