کور / خبرونه / د ولسي جرګې د کابل او پکتیا استازو لوړه وکړه

د ولسي جرګې د کابل او پکتیا استازو لوړه وکړه